TuiGirl No.081: Người mẫu MiuMiu (国际) (29 ảnh + 2 PDF)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TuiGirl No.081
Người mẫu: MiuMiu (国际)
Tổng số ảnh: 29 ảnh + 2 PDF
Dung lượng: 113MB
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive