TuiGirl No.080: Người mẫu Ye Er (叶儿) (30 ảnh + 2 PDF)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TuiGirl No.080
Người mẫu: Ye Er (叶儿)
Tổng số ảnh: 30 ảnh + 2 PDF
Dung lượng: 149MB
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive