TuiGirl No.77: Người mẫu Selena (娜露) (30 ảnh + 1 video)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TuiGirl No.77
Người mẫu: Selena – Na Lu (娜露)
Tổng số ảnh: 30 ảnh + 1 video clip
Dung lượng: 184MB
Kích cỡ ảnh: 2963×3951, 2775×4154
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive