Qi Li Jia

绮里嘉Ula sinh ngày 29 tháng 1 năm 1994, là một người mẫu hiện đang sinh sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.