Ke Le Vicky

Ke Le Vicky (可乐Vicky) sinh ngày 24 tháng 12 năm 1996, là một người mẫu đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc.