DJAWA Photo – Jeong Jenny (정제니): “Christmas Special 2022” (92 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Christmas Special 2022”
Người mẫu: Jeong Jenny (정제니)
Tổng số ảnh: 91 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 2.08GB
Kích cỡ ảnh: 5760×8640
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!