DJAWA Photo – Jeong Jenny (정제니): “Katzenmädchen in Schuluniform” (42 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Katzenmädchen in Schuluniform”
Người mẫu: Jeong Jenny (정제니)
Tổng số ảnh: 41 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 335MB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox