[BLUECAKE] Bambi (밤비): Sticky Boosette (Full) (196 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: [BLUECAKE] : Sticky Boosette (Full ver)
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 193 ảnh + 3 covers
Dung lượng: 1.39GB
Kích cỡ ảnh: 3712×5568
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox