[BLUECAKE] Bambi (밤비): Home Work (263 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: [BLUECAKE]: Home Work
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 262 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 4.55GB
Kích cỡ ảnh: 4640×8256
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!