XIUREN No.5122: Dou Ban Jiang (豆瓣酱) (71 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: XIUREN No.5122
Người mẫu: Dou Ban Jiang (豆瓣酱)
Tổng số ảnh: 70 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 590MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox