XIUREN No.4215: Dai Ruo Xin (戴渃欣) (47 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: XIUREN No.4215
Người mẫu: Dai Ruo Xin (戴渃欣)
Tổng số ảnh: 46 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 396MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire