XiaoYu Vol.955: Zhang Xin Xin (张欣欣) (82 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: XiaoYu Vol.955
Người mẫu: Zhang Xin Xin (张欣欣)
Tổng số ảnh: 81 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 665MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox