TouTiao 2017-08-17: Người mẫu Lu Lu (璐璐) (15 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TouTiao 2017-08-17
Người mẫu: Lu Lu (璐璐)
Tổng số ảnh: 14 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 137MB
Kích cỡ ảnh: 3456×5184
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire