TGOD 2016-01-28: Người mẫu Xing Yi (猩一) (46 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TGOD 2016-01-28
Người mẫu: Xing Yi (猩一)
Tổng số ảnh: 46 ảnh
Dung lượng: 563MB
Kích cỡ ảnh: 3840×5760
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive