SAINT Photolife – Zzyuri (쮸리): X-mas (52 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: SAINT Photolife: X-mas
Người mẫu: Zzyuri (쮸리)
Tổng số ảnh: 51 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 180MB
Kích cỡ ảnh: 3333×5000
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox