Pure Media Vol.65: Sira (시라) (72 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: Pure Media Vol.65
Người mẫu: Sira (시라)
Tổng số ảnh: 71 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 842MB
Kích cỡ ảnh: 5304×7952
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire