Pure Media Vol.144: Uhye (이유혜) (106 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: Pure Media Vol.144
Người mẫu: Uhye (이유혜)
Tổng số ảnh: 105 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 1.16GB
Kích cỡ ảnh: 5304×7952
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox