MyGirl Vol.322: Người mẫu Xiao Reba (Angela小热巴) (55 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: MyGirl Vol.322
Người mẫu: Xiao Reba (Angela小热巴)
Tổng số ảnh: 54 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 121MB
Kích cỡ ảnh: 3000×4500
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire