MiStar Vol.140: Người mẫu Xing Yi (猩一) (51 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: MiStar Vol.140
Người mẫu: Xing Yi (猩一)
Ngày phát hành: 2016.12.05
Tổng số ảnh: 50 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 182MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive