MFStar Vol.549: Bai Ru Xue (白茹雪) (51 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: MFStar Vol.549
Người mẫu: Bai Ru Xue (白茹雪)
Tổng số ảnh: 50 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 525MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire