MFStar Vol.089: Người mẫu Leng Bu Ding (冷不丁) (53 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: MFStar Vol.089
Người mẫu: Leng Bu Ding (冷不丁)
Tổng số ảnh: 52 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 197MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive