LegBaby Vol.021: Người mẫu Li Li Sha (李丽莎) (80 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: LegBaby Vol.021
Người mẫu: Li Li Sha (李丽莎)
Tổng số ảnh: 80 ảnh
Dung lượng: 252MB
Kích cỡ ảnh: 3000×4500
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive