KelaGirls 2018-03-01: Người mẫu Dan Dan (丹丹) (26 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: KelaGirls 2018-03-01
Người mẫu: Dan Dan (丹丹)
Tổng số ảnh: 25 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 391MB
Kích cỡ ảnh: Mixed
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire