DKGirl Vol.103: Bing Bing Er (冰冰儿) (49 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DKGirl Vol.103
Người mẫu: Bing Bing Er (冰冰儿)
Tổng số ảnh: 48 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 199MB
Kích cỡ ảnh: 3600×5400
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire