DJAWA Photo – Jeong Jenny (정제니): “The Smashing Sailorette” (+S.Ver) (72 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “The Smashing Sailorette” (+S.Ver)
Người mẫu: Jeong Jenny (정제니)
Tổng số ảnh: 71 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 1.40GB
Kích cỡ ảnh: 6336×9504
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox