DJAWA Photo – HaNari (하나리): “Knotting Class #7” (+S.Ver) (148 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Knotting Class #7” (+S.Ver)
Người mẫu: HaNari (하나리)
Tổng số ảnh: 147 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 3.61GB
Kích cỡ ảnh: 5760×8640
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!