DJAWA Photo – Bambi (밤비): “Equinoctial Bari (Destiny Child)” (129 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Equinoctial Bari (Destiny Child)”
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 128 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 896MB
Kích cỡ ảnh: 2851×4277
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire