[BLUECAKE] Jamong (자몽): Maid (90 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: [BLUECAKE]: Maid
Người mẫu: Jamong (자몽)
Tổng số ảnh: 89 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 1.24GB
Kích cỡ ảnh: 4497×6000
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

Download link: Terabox