[BLUECAKE] Bomi (보미): Black & Yellow (+RED Ver) (150 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: [BLUECAKE] Black & Yellow (+RED Ver)
Người mẫu: Bomi (보미)
Tổng số ảnh: 148 ảnh + 2 covers
Dung lượng: 4.58GB
Kích cỡ ảnh: 5504×8256
Mật khẩu giải nén:
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!